Gå till innehåll
Strängnäsbygdens Ryttarförening
Strängnäsbygdens Ryttarförening

Extra allmänt föreningsmöte

Stryelsen bjuder in till extra allmänt föreningsmöte den 3:e mars kl.18:25. Plats för mötet är Cafeterian.

Dagordning:

Extra allmänt möte 2023-03-08

  • 1 Mötets öppnande
  • 2 Val av ordförande för mötet
  • 3 Anmälan av styrelsen val av sekreterare vid mötet
  • 4 Fastställande av röstlängd
  • 5 Val av justerare att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
  • 6 Fastställande av dagordning
  • 7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
  • 8 Fastställande av smärre ändring i föreningens stadgar.
  • 9 Mötets avslutande
  •  

Publicerad: 2023-02-28

Senast uppdaterad: 2023-02-28

Författare: Kontoret Admin

Sponsorer

Besöksadress

Backavägen 7 Malmby
64594 Strängnäs

Postadress

Backavägen 7 Malmby
64594 Strängnäs

Kontakta oss

0152-254 07
kontoret@strangnasridskola.se